Okosváros és a fenntartható városfejlesztés

Az okosváros egy viszonylag újkeletű fogalom és megközelítés a városfejlesztés terén, amely egyre bővülő jelentéstartománnyal rendelkezik. Értjük ezalatt a digitális forradalom vívmányainak, az információtechnológiai és telekommunikációs eszközök exponenciális ütemben bővülő tárházának alkalmazását. 

A megközelítés központi eleme a város fenntartható működése, működtetése. A város jelenlegi állapotához képest a tervezett célállapotot a szabályozáson alapuló és az operatív városfejlesztés körébe tartozó tervezési dokumentumok írják le részletesen. 

Az okosváros megközelítés technológiai eszköztárának alkalmazásával modern elektronikai – info-kommunikációs eszközök használatával a városi szövet meglévő, vagy az ITS végrehajtása keretében kialakításra kerülő, sejtjei – komponensei – között tervezett – szervezett dinamikus interakció valósítható meg, ami elősegítheti például a városi szövet funkcionálásával kapcsolatos eddig megoldhatatlan problémák megoldását.

ClubCentral