Mi alapján nevezünk egy települést városnak vagy falunak?

Az urbanizáció a településföldrajz egyik leggyakrabban használt kifejezése. A fogalom az emberiség kultúrtörténetének szerves része, városban élni, városi életmódot folytatni a korai civilizációk születése óta mindig is kiváltságot jelentett.

Az urbanizáció mai fogalmaink szerint összetett jelenség, amely jelenti egyfelől a városok számának, illetve a városlakók számának és arányának növekedését. Ez utóbbi, mennyiségileg jól leírható folyamatot hívjuk városiasodásnak. Másrészt viszont az urbanizáció jelenti a városi életforma terjedését, a város-falu közötti különbségek csökkenését, a vidéki népesség életkörülményeinek javulását is, ez utóbbit nevezzük városiasodásnak.

Az, hogy mit tekintenek városnak, illetve falunak a Föld adott pontján igen változó, amelyre nincs egyetemlegesen elfogadott definíció. Manapság már a város fogalmának meghatározása során mind a közigazgatási gyakorlat, mind a településföldrajzi elmélet oldaláról alapvetően két koncepcionális megközelítési mód kristályosodott ki: statisztikai és funkcionális városfogalom.

ClubCentral