Hosszú távú célok a településfejlesztésben

A 2014 és 2020 közötti Többéves pénzügyi keret rendkívül kedvező feltételeket biztosított a városfejlesztési tervek megvalósításához. A számtalan, vissza nem térítendő támogatás segítségével a városoknak lehetőségük nyílt a jövőbe mutató elképzeléseik véghezvitelére. Az elmúlt időszak projektjeinek elsődleges célja volt, hogy felkészüljünk a 2020 utáni megváltozott időszakra, illetve az, hogy az elért eredmények ez eddiginél is intenzívebb, hosszú távú gazdasági fejlődést indítsanak be a városok és térségek életében.

A kiírt pályázati források elnyeréséig azonban mindig hosszú út vezet. Az eredményes forrásfelhasználás és a projektek sikeressége érdekében minden alkalommal alapos, komplex előkészítés szükséges. Egy szakmai hozzáértéssel megalkotott megvalósíthatósági tanulmány, városfejlesztési akcióterv és üzleti terv elengedhetetlen részei a folyamatnak.

Jó példát mutat erre a két évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező Városfejlesztés Zrt., amely állami és önkormányzati partnereivel együttműködve a helyi adottságokat és a közösségi igényeket szem előtt tartva vesz részt fenntartható és előre mutató, teljes városfejlesztési projektek tervezésében és lebonyolításában.

ClubCentral