A jövő egyik kulcsszava a városfejlesztésben a fenntarthatóság

Az elmúlt években a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett tudományos kutatások eredményei egyértelművé tették, hogy a felmerülő új társadalmi, környezeti, gazdasági kihívások miatt nagyobb szükség van a városok és községek tudatos és tervszerű fejlesztésére – vagyis a településfejlesztésre -, mint eddig bármikor. 

A fejlesztések pedig nem valósulhatnak meg a fenntarthatósági kritériumok figyelembevétele nélkül. A városoknak ezért szükségük van fenntartható városfejlesztési stratégia kidolgozásra. Minden jó településfejlesztés alapja tehát az, hogy ebben a szemléletben készül, azaz a fejlesztés során kiemelten figyelnek arra, hogy a település társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból is fenntartható fejlődési pályára álljon.

A fenntarthatóságot szem előtt tartó településfejlesztés és településtervezés ismérveiről szól a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója, Dr. Bajnai László megalapozó jellegű tanulmánya, melynek címe „A településfejlesztés teljesítményeinek, jó működésének értékelési, mérési lehetőségei”.

ClubCentral