A fenntartható városfejlesztés sikeres hazai példái

Hazánkban a 2014-2020 közötti időszak korábban soha nem tapasztalt forrásbőséget kínált, amelynek eredményeképpen számos településünk újult meg pályázati támogatások felhasználásával. Az egyik sikeres példa Nagykanizsa Megyei Jogú Város fejlesztése. A településrendezési eszközöket a  Városfejlesztés Zrt. és az Akcióterv Kft konzorciuma készítette el, az integrált településfejlesztési stratégia alapján. 

A településrendezési terv részletesen tartalmazza a megvalósítandó fejlesztéseket, amelyek a város környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható fejlődését szolgálják. A város fejlesztése összhangban van a tágabb térség, Zala megye fejlesztési koncepciójával, koherens rendszert alkotva a megyei fejlesztési tervekkel.  

Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési szabályozási eszközei hazánkban úttörőnek számítanak abban a tekintetben, hogy elsőként mutatják meg azt, hogy lehetséges a fenntartható fejlődés globális kihívásaira helyi szintű válaszokat adni.

ClubCentral